-

Album/Playlist
Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam 2015 - The First Single Of Top 3 - Trọng Hiếu ft. Bích Ngọc ft. Minh QuânNo. Song Title Singers Views
01. Con Đường Tôi Trọng Hiếu 95
02. Tìm Nhau Bích Ngọc 58
03. Giữa Mùa Đông Minh Quân 109
04. Con Đường Tôi ( Beat) Trọng Hiếu 98
05. Tìm Nhau (Beat) Bích Ngọc 67
06. Giữa Mùa Đông (Beat) Minh Quân 71

Related Videos