http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHcmtkmNQdCLJszyZFxyvmZm -

Album/Playlist
Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam 2015 - The First Single Of Top 3 - Trọng Hiếu ft. Bích Ngọc ft. Minh QuânTìm Nhau - Bích Ngọc


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Đường Tôi Trọng Hiếu 105
02. Tìm Nhau Bích Ngọc 64
03. Giữa Mùa Đông Minh Quân 117
04. Con Đường Tôi ( Beat) Trọng Hiếu 101
05. Tìm Nhau (Beat) Bích Ngọc 72
06. Giữa Mùa Đông (Beat) Minh Quân 78

Related Videos