http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHcHyknaQBhZJasykFJtvmLH -

Album/Playlist
Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam 2015 - The First Single Of Top 3 - Trọng Hiếu ft. Bích Ngọc ft. Minh QuânTìm Nhau (Beat) - Bích Ngọc


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Đường Tôi Trọng Hiếu 91
02. Tìm Nhau Bích Ngọc 50
03. Giữa Mùa Đông Minh Quân 100
04. Con Đường Tôi ( Beat) Trọng Hiếu 96
05. Tìm Nhau (Beat) Bích Ngọc 59
06. Giữa Mùa Đông (Beat) Minh Quân 60

Related Videos