http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHcHyknaQBhZJasykFJtvmLH -

Album/Playlist
Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam 2015 - The First Single Of Top 3 - Trọng Hiếu ft. Bích Ngọc ft. Minh QuânTìm Nhau (Beat) - Bích Ngọc


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Đường Tôi Trọng Hiếu 104
02. Tìm Nhau Bích Ngọc 63
03. Giữa Mùa Đông Minh Quân 117
04. Con Đường Tôi ( Beat) Trọng Hiếu 101
05. Tìm Nhau (Beat) Bích Ngọc 72
06. Giữa Mùa Đông (Beat) Minh Quân 77

Related Videos