- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/CDCD90 - Dang Do Loi Thu Xua/01-%20Nhung%20Loi%20Nay%20Cho%20Anh.mp3

Album/Playlist
Dang Dỡ - Lối Thu XưaNhững lời này cho anh - Hồng Trúc


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Những lời này cho anh Hồng Trúc 11739
02. Chuyện mưa mây Trường Vũ, Hồng Trúc 8457
03. Lối thu xưa Quang Lê 6543
04. Tình sầu biên giới Hồng Trúc 3262
05. Hương tình cũ Trường Vũ, Hồng Trúc 4174
06. Dang dở Quang Lê 4491
07. Mùa sầu riêng Hồng Trúc 2329
08. Mưa qua phố vắng Trường Vũ, Hồng Trúc 3297
09. Gõ cửa trái tim Quang Lê 4183
10. Tìm anh Hồng Trúc 1747
11. Những lời này cho anh Karaoke 1767
12. Lối thu xưa Karaoke 1593
13. Mùa sầu riêng Karaoke 1239
14. Dang dở Karaoke 1566

Related Videos