- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/CDCD90 - Dang Do Loi Thu Xua/14-%20Dang%20Do%20(Karaoke).mp3

Album/Playlist
Dang Dỡ - Lối Thu XưaDang dở - Karaoke


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Những lời này cho anh Hồng Trúc 11757
02. Chuyện mưa mây Trường Vũ, Hồng Trúc 8461
03. Lối thu xưa Quang Lê 6556
04. Tình sầu biên giới Hồng Trúc 3324
05. Hương tình cũ Trường Vũ, Hồng Trúc 4182
06. Dang dở Quang Lê 4500
07. Mùa sầu riêng Hồng Trúc 2334
08. Mưa qua phố vắng Trường Vũ, Hồng Trúc 3307
09. Gõ cửa trái tim Quang Lê 4189
10. Tìm anh Hồng Trúc 1756
11. Những lời này cho anh Karaoke 1771
12. Lối thu xưa Karaoke 1600
13. Mùa sầu riêng Karaoke 1252
14. Dang dở Karaoke 1582

Related Videos