http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHyZGaSVxLzZayLbxTbHZm -

Album/Playlist
Song Huy - Phùng Ngọc Huy ft. Lê HuyNỗi Nhớ Và Cơn Mưa - Phùng Ngọc Huy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngôi Sao Cảm Phùng Ngọc Huy 255
02. Một Kết Thúc Lê Huy 236
03. Nỗi Nhớ Và Cơn Mưa Phùng Ngọc Huy 227
04. Hạnh Phúc Của Anh Phùng Ngọc Huy ft. Lê Huy 223
05. Điều Em Cần Phùng Ngọc Huy 177
06. Tự Khúc Yêu Phùng Ngọc Huy 174

Related Videos