http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGJnyLGsABJLzLiTLvJyDGZm -

Album/Playlist
Song Huy - Phùng Ngọc Huy ft. Lê HuyĐiều Em Cần - Phùng Ngọc Huy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngôi Sao Cảm Phùng Ngọc Huy 247
02. Một Kết Thúc Lê Huy 224
03. Nỗi Nhớ Và Cơn Mưa Phùng Ngọc Huy 216
04. Hạnh Phúc Của Anh Phùng Ngọc Huy ft. Lê Huy 218
05. Điều Em Cần Phùng Ngọc Huy 174
06. Tự Khúc Yêu Phùng Ngọc Huy 166

Related Videos