http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHxGTLHNSVJZlvHtLbJtvnkm -

Album/Playlist
Song Huy - Phùng Ngọc Huy ft. Lê HuyTự Khúc Yêu - Phùng Ngọc Huy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngôi Sao Cảm Phùng Ngọc Huy 245
02. Một Kết Thúc Lê Huy 218
03. Nỗi Nhớ Và Cơn Mưa Phùng Ngọc Huy 209
04. Hạnh Phúc Của Anh Phùng Ngọc Huy ft. Lê Huy 210
05. Điều Em Cần Phùng Ngọc Huy 171
06. Tự Khúc Yêu Phùng Ngọc Huy 160

Related Videos