-

Album/Playlist
Anh Muốn Em Đừng Quay Đi - Trương NgônNo. Song Title Singers Views
01. Anh Muốn Em Đừng Quay Đi Trương Ngôn 314
02. Chuỗi Ngày Vắng Em (Remix) Trương Ngôn 233
03. Để Lại Một Lời Hứa Trương Ngôn 217
04. Dẫu Biết Ta Có Nhau Trương Ngôn 230
05. Anh Muốn Em Đừng Quay Đi (Beat) Trương Ngôn 208
06. Chuỗi Ngày Vắng Em (Remix) (Beat) Trương Ngôn 195
07. Để Lại Một Lời Hứa (Beat) Trương Ngôn 196
08. Dẫu Biết Ta Có Nhau (Beat) Trương Ngôn 219

Related Videos