-

Album/Playlist
Anh Muốn Em Đừng Quay Đi - Trương NgônNo. Song Title Singers Views
01. Anh Muốn Em Đừng Quay Đi Trương Ngôn 198
02. Chuỗi Ngày Vắng Em (Remix) Trương Ngôn 148
03. Để Lại Một Lời Hứa Trương Ngôn 130
04. Dẫu Biết Ta Có Nhau Trương Ngôn 132
05. Anh Muốn Em Đừng Quay Đi (Beat) Trương Ngôn 129
06. Chuỗi Ngày Vắng Em (Remix) (Beat) Trương Ngôn 121
07. Để Lại Một Lời Hứa (Beat) Trương Ngôn 123
08. Dẫu Biết Ta Có Nhau (Beat) Trương Ngôn 137

Related Videos