http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGcHykGalRbHGkRTLbxTFnZH -

Album/Playlist
Anh Muốn Em Đừng Quay Đi - Trương NgônDẫu Biết Ta Có Nhau - Trương Ngôn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Muốn Em Đừng Quay Đi Trương Ngôn 263
02. Chuỗi Ngày Vắng Em (Remix) Trương Ngôn 193
03. Để Lại Một Lời Hứa Trương Ngôn 184
04. Dẫu Biết Ta Có Nhau Trương Ngôn 181
05. Anh Muốn Em Đừng Quay Đi (Beat) Trương Ngôn 175
06. Chuỗi Ngày Vắng Em (Remix) (Beat) Trương Ngôn 162
07. Để Lại Một Lời Hứa (Beat) Trương Ngôn 160
08. Dẫu Biết Ta Có Nhau (Beat) Trương Ngôn 186

Related Videos