http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHJmtLGsQdmLkWRykDctFmZH -

Album/Playlist
Anh Muốn Em Đừng Quay Đi - Trương NgônĐể Lại Một Lời Hứa (Beat) - Trương Ngôn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Muốn Em Đừng Quay Đi Trương Ngôn 308
02. Chuỗi Ngày Vắng Em (Remix) Trương Ngôn 227
03. Để Lại Một Lời Hứa Trương Ngôn 211
04. Dẫu Biết Ta Có Nhau Trương Ngôn 223
05. Anh Muốn Em Đừng Quay Đi (Beat) Trương Ngôn 204
06. Chuỗi Ngày Vắng Em (Remix) (Beat) Trương Ngôn 193
07. Để Lại Một Lời Hứa (Beat) Trương Ngôn 192
08. Dẫu Biết Ta Có Nhau (Beat) Trương Ngôn 216

Related Videos