http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnxHyZmaQdHLkgFtZbJtvHZm -

Album/Playlist
Anh Muốn Em Đừng Quay Đi - Trương NgônDẫu Biết Ta Có Nhau (Beat) - Trương Ngôn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Muốn Em Đừng Quay Đi Trương Ngôn 374
02. Chuỗi Ngày Vắng Em (Remix) Trương Ngôn 282
03. Để Lại Một Lời Hứa Trương Ngôn 252
04. Dẫu Biết Ta Có Nhau Trương Ngôn 289
05. Anh Muốn Em Đừng Quay Đi (Beat) Trương Ngôn 243
06. Chuỗi Ngày Vắng Em (Remix) (Beat) Trương Ngôn 222
07. Để Lại Một Lời Hứa (Beat) Trương Ngôn 230
08. Dẫu Biết Ta Có Nhau (Beat) Trương Ngôn 255

Related Videos