http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnxHyZmaQdHLkgFtZbJtvHZm -

Album/Playlist
Anh Muốn Em Đừng Quay Đi - Trương NgônDẫu Biết Ta Có Nhau (Beat) - Trương Ngôn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Muốn Em Đừng Quay Đi Trương Ngôn 261
02. Chuỗi Ngày Vắng Em (Remix) Trương Ngôn 192
03. Để Lại Một Lời Hứa Trương Ngôn 182
04. Dẫu Biết Ta Có Nhau Trương Ngôn 179
05. Anh Muốn Em Đừng Quay Đi (Beat) Trương Ngôn 174
06. Chuỗi Ngày Vắng Em (Remix) (Beat) Trương Ngôn 162
07. Để Lại Một Lời Hứa (Beat) Trương Ngôn 160
08. Dẫu Biết Ta Có Nhau (Beat) Trương Ngôn 185

Related Videos