http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGcGyLmNzbaWvXuyLDJTbmLn -

Album/Playlist
Mình Ơi-Tủi Phận - Duy TrườngMình Ơi - Duy Trường


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Buồn Con Sáo Sậu Duy Trường 492
02. Mình Ơi Duy Trường 433
03. Lỡ Hẹn Duy Trường 407
04. Tủi Phận Duy Trường 470
05. Nhớ Mãi Một Người Duy Trường 330
06. Phận Nghèo Cô Đơn Duy Trường 334

Related Videos