http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGcGyLmNzbaWvXuyLDJTbmLn -

Album/Playlist
Mình Ơi-Tủi Phận - Duy TrườngMình Ơi - Duy Trường


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Buồn Con Sáo Sậu Duy Trường 467
02. Mình Ơi Duy Trường 418
03. Lỡ Hẹn Duy Trường 382
04. Tủi Phận Duy Trường 453
05. Nhớ Mãi Một Người Duy Trường 325
06. Phận Nghèo Cô Đơn Duy Trường 325

Related Videos