http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGcmTLnNlvsWDNbyLbctbGkG -

Album/Playlist
Mình Ơi-Tủi Phận - Duy TrườngTủi Phận - Duy Trường


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Buồn Con Sáo Sậu Duy Trường 476
02. Mình Ơi Duy Trường 422
03. Lỡ Hẹn Duy Trường 393
04. Tủi Phận Duy Trường 459
05. Nhớ Mãi Một Người Duy Trường 327
06. Phận Nghèo Cô Đơn Duy Trường 331

Related Videos