http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGcmTLnNlvsWDNbyLbctbGkG -

Album/Playlist
Mình Ơi-Tủi Phận - Duy TrườngTủi Phận - Duy Trường


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Buồn Con Sáo Sậu Duy Trường 504
02. Mình Ơi Duy Trường 438
03. Lỡ Hẹn Duy Trường 417
04. Tủi Phận Duy Trường 485
05. Nhớ Mãi Một Người Duy Trường 335
06. Phận Nghèo Cô Đơn Duy Trường 341

Related Videos