http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmxGyknNzDNQDNdtkbxtbGLG -

Album/Playlist
Mình Ơi-Tủi Phận - Duy TrườngNhớ Mãi Một Người - Duy Trường


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Buồn Con Sáo Sậu Duy Trường 468
02. Mình Ơi Duy Trường 418
03. Lỡ Hẹn Duy Trường 383
04. Tủi Phận Duy Trường 454
05. Nhớ Mãi Một Người Duy Trường 326
06. Phận Nghèo Cô Đơn Duy Trường 325

Related Videos