http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/knxmyLnNSFWQuGhtLvcyvGLH -

Album/Playlist
Câu Chuyện Nụ Hôn - Various ArtistsHôn Em - Hồng Phượng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Nụ Hôn Dưới Mưa Duy Quang 231
02. Nụ Hôn Đầu Thái Hiền 249
03. Nụ Hôn Cuối Ngọc Huệ 224
04. Những Nụ Hôn Đời Thái Châu 246
05. Ta Hôn Nhau Trong Công Viên Thái Thảo 214
06. Câu Chuyện Nụ Hôn Tuấn Ngọc 243
07. Hôn Em Hồng Phượng 219
08. Lại Gần Hôn Em Duy Quang 255
09. Nụ Hôn Biệt Ly Thái Thảo 281
10. Nụ Hôn Tình Sầu Thái Châu 230

Related Videos