http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJnyLmNAblGdbRTLvJybHkm -

Album/Playlist
Đừng Trách Gì Nhau - Ngọc Minh (Nhạc Xưa)Tiếc Thu - Ngọc Minh (Nhạc Xưa)


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Yêu Là Chết Trong Lòng Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 328
02. Đừng Trách Gì Nhau Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 297
03. Tiếc Thu Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 252
04. Mưa Rừng Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 294
05. Thôi Đã Muộn Rồi Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 244
06. Ngàn Thu Áo Tím Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 299
07. Trăng Sơn Cước Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 259
08. Chuyện Hẹn Hò Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 308
09. Nụ Cười Sơn Cước Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 239
10. Bài Thơ Hoa Đào Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 297
11. Vết Đạn Thù Trên Tường Vôi Trắng Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 288
12. Nhạc Rừng Khuya Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 361

Related Videos