http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJnyLmNAblGdbRTLvJybHkm -

Album/Playlist
Đừng Trách Gì Nhau - Ngọc Minh (Nhạc Xưa)Tiếc Thu - Ngọc Minh (Nhạc Xưa)


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Yêu Là Chết Trong Lòng Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 323
02. Đừng Trách Gì Nhau Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 281
03. Tiếc Thu Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 244
04. Mưa Rừng Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 287
05. Thôi Đã Muộn Rồi Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 241
06. Ngàn Thu Áo Tím Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 289
07. Trăng Sơn Cước Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 252
08. Chuyện Hẹn Hò Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 302
09. Nụ Cười Sơn Cước Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 231
10. Bài Thơ Hoa Đào Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 289
11. Vết Đạn Thù Trên Tường Vôi Trắng Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 274
12. Nhạc Rừng Khuya Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 354

Related Videos