http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJnyLmNAblGdbRTLvJybHkm -

Album/Playlist
Đừng Trách Gì Nhau - Ngọc Minh (Nhạc Xưa)Tiếc Thu - Ngọc Minh (Nhạc Xưa)


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Yêu Là Chết Trong Lòng Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 323
02. Đừng Trách Gì Nhau Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 294
03. Tiếc Thu Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 249
04. Mưa Rừng Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 291
05. Thôi Đã Muộn Rồi Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 242
06. Ngàn Thu Áo Tím Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 294
07. Trăng Sơn Cước Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 256
08. Chuyện Hẹn Hò Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 304
09. Nụ Cười Sơn Cước Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 232
10. Bài Thơ Hoa Đào Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 293
11. Vết Đạn Thù Trên Tường Vôi Trắng Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 280
12. Nhạc Rừng Khuya Ngọc Minh (Nhạc Xưa) 359

Related Videos