http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGxmTLnNSdbHLHDyZDJyDGZH -

Album/Playlist
Ta Đã Từng Yêu - Như Loan ft. Lương Tùng QuangVì Sao - Như Loan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Đã Từng Yêu Như Loan ft. Lương Tùng Quang 482
02. You're My Heart, You're My Soul Như Loan 323
03. Cho Anh Một Con Đường Lương Tùng Quang 347
04. Khúc Ca Tình Yêu Như Loan 288
05. Nếu Lương Tùng Quang 247
06. Mưa Tình Yêu Như Loan 259
07. Yêu Như Loan ft. Lương Tùng Quang 291
08. Vì Sao Như Loan 238
09. Liên Khúc Cry Lương Tùng Quang 265
10. Sway Như Loan 220
11. Nước Mắt Đêm Thâu Lương Tùng Quang 246
12. Liên Khúc Lỗi Lầm Như Loan ft. Lương Tùng Quang 280

Related Videos