http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGxmTLnNSdbHLHDyZDJyDGZH -

Album/Playlist
Ta Đã Từng Yêu - Như Loan ft. Lương Tùng QuangVì Sao - Như Loan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Đã Từng Yêu Như Loan ft. Lương Tùng Quang 491
02. You're My Heart, You're My Soul Như Loan 337
03. Cho Anh Một Con Đường Lương Tùng Quang 362
04. Khúc Ca Tình Yêu Như Loan 301
05. Nếu Lương Tùng Quang 257
06. Mưa Tình Yêu Như Loan 271
07. Yêu Như Loan ft. Lương Tùng Quang 299
08. Vì Sao Như Loan 253
09. Liên Khúc Cry Lương Tùng Quang 274
10. Sway Như Loan 242
11. Nước Mắt Đêm Thâu Lương Tùng Quang 264
12. Liên Khúc Lỗi Lầm Như Loan ft. Lương Tùng Quang 296

Related Videos