- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/SongNhac1/A03.%20La%20Thu%20Do%20Thi%20(Tuan%20Le).mp3

Album/Playlist
Sóng Nhạc 1Lá thư đô thị - Chế Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tuyết lạnh Giáng Thu 3164
02. Hai mùa mưa Trang Mỹ Dung 2689
03. Lá thư đô thị Chế Linh 2105
04. Ai nói với em Nhật Trường, Trúc Mai 1782
05. Phận gái thuyên quyên Giáng Thu, Chế Linh 1516
06. Ba tháng tạ từ Thanh Tuyền 1714
07. Ve gọi tiếng hè Hoàng Oanh 1327
08. Đổi thay Trang Mỹ Dung 1349
09. Thương về quán trọ Chế Linh 1846
10. Biển dâu Hoàng Oanh 1102
11. Vĩnh biệt Phương Dung 1524
12. Nếu anh đừng hẹn Hoàng Oanh, Trung Chỉnh 1501
13. Áo em chưa mặc một lần Chế Linh 1228
14. Nhịp cầu tri âm Trung Chỉnh, Thanh Tuyền 2035
15. Vườn tao ngộ Giao Linh 1596
16. Viết từ KBC Trang Mỹ Dung 2370
17. Tình hậu phương Hoàng Oanh 1186
18. Tâm sự của em Thanh Vũ, Thanh Tuyền 1166
19. Sáu tháng quân trường Thanh Tuyền 3894
20. Thương về cùng hỏa tuyến Phương Hoài Tâm 1155
21. Sau ngày hành quân Hoàng Oanh 1698
22. Đêm tiền đồn Duy Khánh 1639
23. Mười ba tuổi lính Thanh Vũ 1092
24. Anh tiền tuyến em hậu phương Hoàng Oanh, Trung Chỉnh 1530
25. Ngày tròn tuổi lính Trung Chỉnh 1828

Related Videos