- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/SongNhac1/A03.%20La%20Thu%20Do%20Thi%20(Tuan%20Le).mp3

Album/Playlist
Sóng Nhạc 1Lá thư đô thị - Chế Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tuyết lạnh Giáng Thu 3124
02. Hai mùa mưa Trang Mỹ Dung 2664
03. Lá thư đô thị Chế Linh 2075
04. Ai nói với em Nhật Trường, Trúc Mai 1735
05. Phận gái thuyên quyên Giáng Thu, Chế Linh 1446
06. Ba tháng tạ từ Thanh Tuyền 1674
07. Ve gọi tiếng hè Hoàng Oanh 1300
08. Đổi thay Trang Mỹ Dung 1310
09. Thương về quán trọ Chế Linh 1790
10. Biển dâu Hoàng Oanh 1079
11. Vĩnh biệt Phương Dung 1505
12. Nếu anh đừng hẹn Hoàng Oanh, Trung Chỉnh 1479
13. Áo em chưa mặc một lần Chế Linh 1195
14. Nhịp cầu tri âm Trung Chỉnh, Thanh Tuyền 1994
15. Vườn tao ngộ Giao Linh 1557
16. Viết từ KBC Trang Mỹ Dung 2354
17. Tình hậu phương Hoàng Oanh 1177
18. Tâm sự của em Thanh Vũ, Thanh Tuyền 1143
19. Sáu tháng quân trường Thanh Tuyền 3855
20. Thương về cùng hỏa tuyến Phương Hoài Tâm 1135
21. Sau ngày hành quân Hoàng Oanh 1657
22. Đêm tiền đồn Duy Khánh 1611
23. Mười ba tuổi lính Thanh Vũ 1063
24. Anh tiền tuyến em hậu phương Hoàng Oanh, Trung Chỉnh 1488
25. Ngày tròn tuổi lính Trung Chỉnh 1767

Related Videos