http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmxmykGNldLGnLxykbJyvnZn -

Album/Playlist
Người Nào Đó (Single) - JustaTeeNgọn Nến Trước Gió - Lil' Knight ft. JustaTee ft. Emily ft. Andree


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Người Nào Đó JustaTee 151
02. Thời Gian Sẽ Trả Lời Tiên Cookie ft. BigDaddy ft. JustaTee 188
03. Ngọn Nến Trước Gió Lil' Knight ft. JustaTee ft. Emily ft. Andree 183

Related Videos