http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LncntLnsVipNHiLyLFctvGLG -

Album/Playlist
Tình Vẫn Thiết Tha - Nhiều Ca SĩMầu Kỷ Niệm - Thái Hiền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bài Tình Ca Cho Em Thái Hiền 334
02. Cơn Mưa Trong Đời Ý Lan 309
03. Chiếc Lá Thu Phai Tuấn Ngọc 286
04. Mầu Kỷ Niệm Thái Hiền 254
05. Ru Tình Tuấn Ngọc 249
06. Tình Khúc Đêm Trăng Ngọc Hương 267
07. Tình Vẫn Thiết Tha Tuấn Ngọc 293

Related Videos