http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHcmyLGNVihczVRyLFJtvGLH -

Album/Playlist
Gọi Tình Xưa Thức Dậy - Ngọc SơnNgại Ngùng - Ngọc Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xóm Vắng Ngọc Sơn 536
02. Về Với Cô Đơn Ngọc Sơn 387
03. Tội Tình Ngọc Sơn 428
04. Thôi Em Hãy Về Ngọc Sơn 432
05. Ngại Ngùng Ngọc Sơn 395
06. Duyên Phận Ngọc Sơn 402
07. Gợi Tình Xưa Thức Dậy Ngọc Sơn 384
08. Đời Hợp Tan Ngọc Sơn 350

Related Videos