http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHcmyLGNVihczVRyLFJtvGLH -

Album/Playlist
Gọi Tình Xưa Thức Dậy - Ngọc SơnNgại Ngùng - Ngọc Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xóm Vắng Ngọc Sơn 550
02. Về Với Cô Đơn Ngọc Sơn 394
03. Tội Tình Ngọc Sơn 435
04. Thôi Em Hãy Về Ngọc Sơn 438
05. Ngại Ngùng Ngọc Sơn 413
06. Duyên Phận Ngọc Sơn 409
07. Gợi Tình Xưa Thức Dậy Ngọc Sơn 392
08. Đời Hợp Tan Ngọc Sơn 353

Related Videos