http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHcmyLGNVihczVRyLFJtvGLH -

Album/Playlist




Gọi Tình Xưa Thức Dậy - Ngọc Sơn



Ngại Ngùng - Ngọc Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xóm Vắng Ngọc Sơn 542
02. Về Với Cô Đơn Ngọc Sơn 390
03. Tội Tình Ngọc Sơn 430
04. Thôi Em Hãy Về Ngọc Sơn 434
05. Ngại Ngùng Ngọc Sơn 400
06. Duyên Phận Ngọc Sơn 405
07. Gợi Tình Xưa Thức Dậy Ngọc Sơn 388
08. Đời Hợp Tan Ngọc Sơn 353

Related Videos