http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJnykmNACvgZuJyLvxybmLG -

Album/Playlist
Kiếp Độc Thân - Various ArtistsMười Năm Tái Ngộ - Tường Nguyên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Hè Trên Bãi Biển Tường Nguyên 143
02. Đêm Tâm Sự Tường Nguyên 184
03. Đưa Em Xuống Thuyền Mỹ Huyền 112
04. Không Bao Giờ Quên Anh Tường Nguyên ft. Hoàng Lan 183
05. Kiếp Độc Thân Tường Nguyên 180
06. Mười Năm Tái Ngộ Tường Nguyên 134
07. Ngoại Tôi Hạ Vy 136
08. Người Bạn Tình Xưa Tường Nguyên 165
09. Nhớ Về Em Tường Nguyên 98
10. Tình Trong Như Đã Như Quỳnh 119

Related Videos