http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmcGtLHNACDCvnbyLbcybmZG -

Album/Playlist
Kiếp Độc Thân - Various ArtistsTình Trong Như Đã - Như Quỳnh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Hè Trên Bãi Biển Tường Nguyên 236
02. Đêm Tâm Sự Tường Nguyên 200
03. Đưa Em Xuống Thuyền Mỹ Huyền 124
04. Không Bao Giờ Quên Anh Tường Nguyên ft. Hoàng Lan 186
05. Kiếp Độc Thân Tường Nguyên 190
06. Mười Năm Tái Ngộ Tường Nguyên 186
07. Ngoại Tôi Hạ Vy 140
08. Người Bạn Tình Xưa Tường Nguyên 184
09. Nhớ Về Em Tường Nguyên 108
10. Tình Trong Như Đã Như Quỳnh 134

Related Videos