http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmcGtLHNACDCvnbyLbcybmZG -

Album/Playlist
Kiếp Độc Thân - Various ArtistsTình Trong Như Đã - Như Quỳnh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Hè Trên Bãi Biển Tường Nguyên 140
02. Đêm Tâm Sự Tường Nguyên 139
03. Đưa Em Xuống Thuyền Mỹ Huyền 106
04. Không Bao Giờ Quên Anh Tường Nguyên ft. Hoàng Lan 174
05. Kiếp Độc Thân Tường Nguyên 162
06. Mười Năm Tái Ngộ Tường Nguyên 131
07. Ngoại Tôi Hạ Vy 123
08. Người Bạn Tình Xưa Tường Nguyên 158
09. Nhớ Về Em Tường Nguyên 90
10. Tình Trong Như Đã Như Quỳnh 118

Related Videos