http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmcGtLHNACDCvnbyLbcybmZG -

Album/Playlist
Kiếp Độc Thân - Various ArtistsTình Trong Như Đã - Như Quỳnh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Hè Trên Bãi Biển Tường Nguyên 228
02. Đêm Tâm Sự Tường Nguyên 197
03. Đưa Em Xuống Thuyền Mỹ Huyền 119
04. Không Bao Giờ Quên Anh Tường Nguyên ft. Hoàng Lan 185
05. Kiếp Độc Thân Tường Nguyên 181
06. Mười Năm Tái Ngộ Tường Nguyên 184
07. Ngoại Tôi Hạ Vy 136
08. Người Bạn Tình Xưa Tường Nguyên 177
09. Nhớ Về Em Tường Nguyên 105
10. Tình Trong Như Đã Như Quỳnh 128

Related Videos