http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmcGtLHNACDCvnbyLbcybmZG -

Album/Playlist
Kiếp Độc Thân - Various ArtistsTình Trong Như Đã - Như Quỳnh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Hè Trên Bãi Biển Tường Nguyên 240
02. Đêm Tâm Sự Tường Nguyên 208
03. Đưa Em Xuống Thuyền Mỹ Huyền 128
04. Không Bao Giờ Quên Anh Tường Nguyên ft. Hoàng Lan 191
05. Kiếp Độc Thân Tường Nguyên 200
06. Mười Năm Tái Ngộ Tường Nguyên 190
07. Ngoại Tôi Hạ Vy 143
08. Người Bạn Tình Xưa Tường Nguyên 191
09. Nhớ Về Em Tường Nguyên 110
10. Tình Trong Như Đã Như Quỳnh 139

Related Videos