http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmcGtLHNACDCvnbyLbcybmZG -

Album/Playlist
Kiếp Độc Thân - Various ArtistsTình Trong Như Đã - Như Quỳnh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Hè Trên Bãi Biển Tường Nguyên 240
02. Đêm Tâm Sự Tường Nguyên 208
03. Đưa Em Xuống Thuyền Mỹ Huyền 128
04. Không Bao Giờ Quên Anh Tường Nguyên ft. Hoàng Lan 192
05. Kiếp Độc Thân Tường Nguyên 201
06. Mười Năm Tái Ngộ Tường Nguyên 192
07. Ngoại Tôi Hạ Vy 144
08. Người Bạn Tình Xưa Tường Nguyên 191
09. Nhớ Về Em Tường Nguyên 110
10. Tình Trong Như Đã Như Quỳnh 141

Related Videos