http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmJntknNdcdGnLATLFJTbGLH -

Album/Playlist
Tình Khúc Trịnh Công Sơn - Various ArtistsDiễm Xưa - Khánh Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tuổi Đá Buồn Hồng Nhung 393
02. Ngẫu Nhiên 5 Dòng Kẻ 256
03. Biết Đâu Nguồn Cội Thanh Thảo 337
04. Diễm Xưa Khánh Ly 298
05. Cát Bụi Hồng Nhung ft. Quang Dũng 319
06. Hãy Yêu Nhau Đi Trần Thu Hà 301
07. Ở Trọ Mỹ Linh 303
08. Ru Ta Ngậm Ngùi Cẩm Vân 253
09. Liên Khúc Ở Trọ, Biết Đâu Nguồn Cội Tam Ca 3A 258
10. Mưa Hồng Lê Hiếu 282
11. Ru Đời Đi Nhé Giang Trang 267
12. Biển Nghìn Thu Ở Lại Quang Dũng 316
13. Ru Tình Trịnh Vĩnh Trinh 250
14. Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Mỹ Tâm 269

Related Videos