http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmJntknNdcdGnLATLFJTbGLH -

Album/Playlist
Tình Khúc Trịnh Công Sơn - Various ArtistsDiễm Xưa - Khánh Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tuổi Đá Buồn Hồng Nhung 394
02. Ngẫu Nhiên 5 Dòng Kẻ 257
03. Biết Đâu Nguồn Cội Thanh Thảo 338
04. Diễm Xưa Khánh Ly 300
05. Cát Bụi Hồng Nhung ft. Quang Dũng 320
06. Hãy Yêu Nhau Đi Trần Thu Hà 303
07. Ở Trọ Mỹ Linh 309
08. Ru Ta Ngậm Ngùi Cẩm Vân 254
09. Liên Khúc Ở Trọ, Biết Đâu Nguồn Cội Tam Ca 3A 260
10. Mưa Hồng Lê Hiếu 286
11. Ru Đời Đi Nhé Giang Trang 269
12. Biển Nghìn Thu Ở Lại Quang Dũng 320
13. Ru Tình Trịnh Vĩnh Trinh 250
14. Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Mỹ Tâm 274

Related Videos