http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxGtkHszhbNVmZTZDJyFnLG -

Album/Playlist
Niệm Khúc Cuối (Top Hits 31) - Various ArtistsLK Trịnh Công Sơn - Tuấn Ngọc ft. Khánh Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Dòng Sông Ngọc Liên 266
02. Giọt Lệ Thiên Thu Trần Thu Hà ft. Khánh Ly 168
03. Khóc Cho Vơi Lệ Nhòa Ý Lan 155
04. LK Đồng Xanh, Ôi Giàn Thiên Lý Đã Xa Tuấn Ngọc ft. Bằng Kiều 209
05. LK Trịnh Công Sơn Tuấn Ngọc ft. Khánh Ly 209
06. Một Đời Tan Vỡ Thanh Trúc ft. Thế Sơn 195
07. Ngàn Thu Áo Tím Loan Châu ft. Ngọc Liên 166
08. Nghìn Trùng Xa Cách Ý Lan ft. Khánh Hà 250
09. Niệm Khúc Cuối Trần Thái Hòa ft. Thanh Hà 254
10. Tình Phụ Dương Triệu Vũ 159
11. Tình Rơi Trần Thái Hòa 167

Related Videos