http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxGtkHszhbNVmZTZDJyFnLG -

Album/Playlist
Niệm Khúc Cuối (Top Hits 31) - Various ArtistsLK Trịnh Công Sơn - Tuấn Ngọc ft. Khánh Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Dòng Sông Ngọc Liên 250
02. Giọt Lệ Thiên Thu Trần Thu Hà ft. Khánh Ly 154
03. Khóc Cho Vơi Lệ Nhòa Ý Lan 144
04. LK Đồng Xanh, Ôi Giàn Thiên Lý Đã Xa Tuấn Ngọc ft. Bằng Kiều 196
05. LK Trịnh Công Sơn Tuấn Ngọc ft. Khánh Ly 193
06. Một Đời Tan Vỡ Thanh Trúc ft. Thế Sơn 178
07. Ngàn Thu Áo Tím Loan Châu ft. Ngọc Liên 156
08. Nghìn Trùng Xa Cách Ý Lan ft. Khánh Hà 233
09. Niệm Khúc Cuối Trần Thái Hòa ft. Thanh Hà 236
10. Tình Phụ Dương Triệu Vũ 146
11. Tình Rơi Trần Thái Hòa 159

Related Videos