http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxGtkHszhbNVmZTZDJyFnLG -

Album/Playlist
Niệm Khúc Cuối (Top Hits 31) - Various ArtistsLK Trịnh Công Sơn - Tuấn Ngọc ft. Khánh Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Dòng Sông Ngọc Liên 253
02. Giọt Lệ Thiên Thu Trần Thu Hà ft. Khánh Ly 157
03. Khóc Cho Vơi Lệ Nhòa Ý Lan 146
04. LK Đồng Xanh, Ôi Giàn Thiên Lý Đã Xa Tuấn Ngọc ft. Bằng Kiều 198
05. LK Trịnh Công Sơn Tuấn Ngọc ft. Khánh Ly 196
06. Một Đời Tan Vỡ Thanh Trúc ft. Thế Sơn 182
07. Ngàn Thu Áo Tím Loan Châu ft. Ngọc Liên 158
08. Nghìn Trùng Xa Cách Ý Lan ft. Khánh Hà 237
09. Niệm Khúc Cuối Trần Thái Hòa ft. Thanh Hà 241
10. Tình Phụ Dương Triệu Vũ 148
11. Tình Rơi Trần Thái Hòa 162

Related Videos