http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kncntZmNdJzhQRmyLFcybHLn -

Album/Playlist
Lý Chim Xanh - Hương LanLý Quạ Kêu - Hương Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lý Chim Xanh Hương Lan 565
02. Lý Mỹ Hưng Hương Lan 398
03. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Hương Lan 422
04. Duyên Quê Hương Lan 374
05. Lý Mười Thương Hương Lan 349
06. Con Sáo Sậu Hương Lan 348
07. Lý Qua Cầu Hương Lan 359
08. Lý Chim Quyên Hương Lan 326
09. Lý Quạ Kêu Hương Lan 336

Related Videos