-

Album/Playlist
Giao Thông - Đinh Tiến Đạt (Mr Dee)No. Song Title Singers Views
01. Chí Phèo Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) 291
02. Đi Học Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) 238
03. Giao Thông Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) 306
04. Không Nhà Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) 350
05. Ơi Người Đẹp Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) 282
06. Trống Cơm Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) 306
07. Vui Cùng Mr Dee Đinh Tiến Đạt (Mr Dee) 273

Related Videos