http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJmTZnaBNAJbhaTLFJyDnLn -

Album/Playlist
Áo Hoa CD2 - Như QuỳnhHoa Trinh Nữ - Như Quỳnh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Màu Hoa Kỷ Niệm Như Quỳnh 558
02. Áo Hoa Như Quỳnh 391
03. Hoa Trinh Nữ Như Quỳnh 485
04. Ngoại Ô Đèn Vàng Như Quỳnh 399
05. Kể Chuyện Trong Đêm Như Quỳnh 442
06. Giấc Ngủ Cô Đơn Như Quỳnh 321
07. Vọng Gác Đêm Sương Như Quỳnh 533
08. Vọng Cổ Buồn Như Quỳnh 339
09. Mưa Đêm Ngoại Ô Như Quỳnh 422

Related Videos