http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJmTZnaBNAJbhaTLFJyDnLn -

Album/Playlist
Áo Hoa CD2 - Như QuỳnhHoa Trinh Nữ - Như Quỳnh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Màu Hoa Kỷ Niệm Như Quỳnh 550
02. Áo Hoa Như Quỳnh 379
03. Hoa Trinh Nữ Như Quỳnh 466
04. Ngoại Ô Đèn Vàng Như Quỳnh 360
05. Kể Chuyện Trong Đêm Như Quỳnh 436
06. Giấc Ngủ Cô Đơn Như Quỳnh 311
07. Vọng Gác Đêm Sương Như Quỳnh 523
08. Vọng Cổ Buồn Như Quỳnh 327
09. Mưa Đêm Ngoại Ô Như Quỳnh 411

Related Videos