http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJmTZnaBNAJbhaTLFJyDnLn -

Album/Playlist
Áo Hoa CD2 - Như QuỳnhHoa Trinh Nữ - Như Quỳnh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Màu Hoa Kỷ Niệm Như Quỳnh 542
02. Áo Hoa Như Quỳnh 372
03. Hoa Trinh Nữ Như Quỳnh 455
04. Ngoại Ô Đèn Vàng Như Quỳnh 352
05. Kể Chuyện Trong Đêm Như Quỳnh 431
06. Giấc Ngủ Cô Đơn Như Quỳnh 306
07. Vọng Gác Đêm Sương Như Quỳnh 518
08. Vọng Cổ Buồn Như Quỳnh 319
09. Mưa Đêm Ngoại Ô Như Quỳnh 398

Related Videos