http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJmTZnaBNAJbhaTLFJyDnLn -

Album/Playlist
Áo Hoa CD2 - Như QuỳnhHoa Trinh Nữ - Như Quỳnh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Màu Hoa Kỷ Niệm Như Quỳnh 533
02. Áo Hoa Như Quỳnh 369
03. Hoa Trinh Nữ Như Quỳnh 443
04. Ngoại Ô Đèn Vàng Như Quỳnh 344
05. Kể Chuyện Trong Đêm Như Quỳnh 414
06. Giấc Ngủ Cô Đơn Như Quỳnh 304
07. Vọng Gác Đêm Sương Như Quỳnh 514
08. Vọng Cổ Buồn Như Quỳnh 316
09. Mưa Đêm Ngoại Ô Như Quỳnh 389

Related Videos