-

Album/Playlist
Mẹ Là Phật Sống - Huỳnh Nhật ThanhNo. Song Title Singers Views
01. Intro Xin Thành Tâm Sám Hối Various Artists 133
02. Xin Thành Tâm Sám Hối Huỳnh Nhật Thanh 161
03. Intro Mẹ Là Phật Sống Various Artists 151
04. Mẹ Là Phật Sống Huỳnh Nhật Thanh 165
05. Intro Nguyện Tựa Ánh Từ Quang Various Artists 205
06. Nguyện Tựa Ánh Từ Quang Huỳnh Nhật Thanh 121
07. Intro Nhành Dương Cứu Khổ Various Artists 209
08. Nhành Dương Cứu Khổ Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi 126
09. Intro Một Kiếp Người Various Artists 129
10. Intro Trách Ai Vô tâm Various Artists 191
11. Trách Ai Vô Tâm Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi 152
12. Intro Nam Mô A Di Đà Phật Various Artists 134
13. Nam Mô A Di Đà Phật Huỳnh Nhật Thanh 169

Related Videos