http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGcntLHapVmRiWkTZFxyvGLm -

Album/Playlist
Mẹ Là Phật Sống - Huỳnh Nhật ThanhIntro Mẹ Là Phật Sống - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Intro Xin Thành Tâm Sám Hối Various Artists 120
02. Xin Thành Tâm Sám Hối Huỳnh Nhật Thanh 143
03. Intro Mẹ Là Phật Sống Various Artists 139
04. Mẹ Là Phật Sống Huỳnh Nhật Thanh 150
05. Intro Nguyện Tựa Ánh Từ Quang Various Artists 191
06. Nguyện Tựa Ánh Từ Quang Huỳnh Nhật Thanh 107
07. Intro Nhành Dương Cứu Khổ Various Artists 196
08. Nhành Dương Cứu Khổ Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi 115
09. Intro Một Kiếp Người Various Artists 111
10. Intro Trách Ai Vô tâm Various Artists 162
11. Trách Ai Vô Tâm Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi 141
12. Intro Nam Mô A Di Đà Phật Various Artists 122
13. Nam Mô A Di Đà Phật Huỳnh Nhật Thanh 148

Related Videos