http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmcHyZHsQVnuiQbykFcyFHLn -

Album/Playlist
Mẹ Là Phật Sống - Huỳnh Nhật ThanhMẹ Là Phật Sống - Huỳnh Nhật Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Intro Xin Thành Tâm Sám Hối Various Artists 126
02. Xin Thành Tâm Sám Hối Huỳnh Nhật Thanh 148
03. Intro Mẹ Là Phật Sống Various Artists 145
04. Mẹ Là Phật Sống Huỳnh Nhật Thanh 158
05. Intro Nguyện Tựa Ánh Từ Quang Various Artists 201
06. Nguyện Tựa Ánh Từ Quang Huỳnh Nhật Thanh 111
07. Intro Nhành Dương Cứu Khổ Various Artists 202
08. Nhành Dương Cứu Khổ Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi 118
09. Intro Một Kiếp Người Various Artists 121
10. Intro Trách Ai Vô tâm Various Artists 183
11. Trách Ai Vô Tâm Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi 145
12. Intro Nam Mô A Di Đà Phật Various Artists 128
13. Nam Mô A Di Đà Phật Huỳnh Nhật Thanh 163

Related Videos