http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmxmtkGNpdHRupByLFctFGkn -

Album/Playlist
Mẹ Là Phật Sống - Huỳnh Nhật ThanhIntro Nguyện Tựa Ánh Từ Quang - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Intro Xin Thành Tâm Sám Hối Various Artists 74
02. Xin Thành Tâm Sám Hối Huỳnh Nhật Thanh 88
03. Intro Mẹ Là Phật Sống Various Artists 100
04. Mẹ Là Phật Sống Huỳnh Nhật Thanh 113
05. Intro Nguyện Tựa Ánh Từ Quang Various Artists 134
06. Nguyện Tựa Ánh Từ Quang Huỳnh Nhật Thanh 68
07. Intro Nhành Dương Cứu Khổ Various Artists 147
08. Nhành Dương Cứu Khổ Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi 68
09. Intro Một Kiếp Người Various Artists 59
10. Intro Trách Ai Vô tâm Various Artists 107
11. Trách Ai Vô Tâm Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi 84
12. Intro Nam Mô A Di Đà Phật Various Artists 54
13. Nam Mô A Di Đà Phật Huỳnh Nhật Thanh 92

Related Videos