http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmxmtkGNpdHRupByLFctFGkn -

Album/Playlist
Mẹ Là Phật Sống - Huỳnh Nhật ThanhIntro Nguyện Tựa Ánh Từ Quang - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Intro Xin Thành Tâm Sám Hối Various Artists 101
02. Xin Thành Tâm Sám Hối Huỳnh Nhật Thanh 135
03. Intro Mẹ Là Phật Sống Various Artists 128
04. Mẹ Là Phật Sống Huỳnh Nhật Thanh 141
05. Intro Nguyện Tựa Ánh Từ Quang Various Artists 174
06. Nguyện Tựa Ánh Từ Quang Huỳnh Nhật Thanh 97
07. Intro Nhành Dương Cứu Khổ Various Artists 185
08. Nhành Dương Cứu Khổ Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi 95
09. Intro Một Kiếp Người Various Artists 98
10. Intro Trách Ai Vô tâm Various Artists 145
11. Trách Ai Vô Tâm Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi 116
12. Intro Nam Mô A Di Đà Phật Various Artists 106
13. Nam Mô A Di Đà Phật Huỳnh Nhật Thanh 125

Related Videos