http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmxmtkGNpdHRupByLFctFGkn -

Album/Playlist
Mẹ Là Phật Sống - Huỳnh Nhật ThanhIntro Nguyện Tựa Ánh Từ Quang - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Intro Xin Thành Tâm Sám Hối Various Artists 88
02. Xin Thành Tâm Sám Hối Huỳnh Nhật Thanh 112
03. Intro Mẹ Là Phật Sống Various Artists 115
04. Mẹ Là Phật Sống Huỳnh Nhật Thanh 130
05. Intro Nguyện Tựa Ánh Từ Quang Various Artists 158
06. Nguyện Tựa Ánh Từ Quang Huỳnh Nhật Thanh 82
07. Intro Nhành Dương Cứu Khổ Various Artists 170
08. Nhành Dương Cứu Khổ Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi 83
09. Intro Một Kiếp Người Various Artists 82
10. Intro Trách Ai Vô tâm Various Artists 129
11. Trách Ai Vô Tâm Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi 95
12. Intro Nam Mô A Di Đà Phật Various Artists 87
13. Nam Mô A Di Đà Phật Huỳnh Nhật Thanh 112

Related Videos