http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmxmtkGNpdHRupByLFctFGkn -

Album/Playlist
Mẹ Là Phật Sống - Huỳnh Nhật ThanhIntro Nguyện Tựa Ánh Từ Quang - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Intro Xin Thành Tâm Sám Hối Various Artists 62
02. Xin Thành Tâm Sám Hối Huỳnh Nhật Thanh 74
03. Intro Mẹ Là Phật Sống Various Artists 94
04. Mẹ Là Phật Sống Huỳnh Nhật Thanh 104
05. Intro Nguyện Tựa Ánh Từ Quang Various Artists 108
06. Nguyện Tựa Ánh Từ Quang Huỳnh Nhật Thanh 54
07. Intro Nhành Dương Cứu Khổ Various Artists 131
08. Nhành Dương Cứu Khổ Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi 60
09. Intro Một Kiếp Người Various Artists 48
10. Intro Trách Ai Vô tâm Various Artists 92
11. Trách Ai Vô Tâm Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi 75
12. Intro Nam Mô A Di Đà Phật Various Artists 46
13. Nam Mô A Di Đà Phật Huỳnh Nhật Thanh 78

Related Videos