http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmxmyLGsWdmRRpQykFJtbnZn -

Album/Playlist
Mẹ Là Phật Sống - Huỳnh Nhật ThanhIntro Nhành Dương Cứu Khổ - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Intro Xin Thành Tâm Sám Hối Various Artists 118
02. Xin Thành Tâm Sám Hối Huỳnh Nhật Thanh 143
03. Intro Mẹ Là Phật Sống Various Artists 137
04. Mẹ Là Phật Sống Huỳnh Nhật Thanh 149
05. Intro Nguyện Tựa Ánh Từ Quang Various Artists 188
06. Nguyện Tựa Ánh Từ Quang Huỳnh Nhật Thanh 104
07. Intro Nhành Dương Cứu Khổ Various Artists 194
08. Nhành Dương Cứu Khổ Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi 109
09. Intro Một Kiếp Người Various Artists 108
10. Intro Trách Ai Vô tâm Various Artists 157
11. Trách Ai Vô Tâm Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi 137
12. Intro Nam Mô A Di Đà Phật Various Artists 118
13. Nam Mô A Di Đà Phật Huỳnh Nhật Thanh 147

Related Videos