http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHJntkHNQdmiRCntZbxtvnZH -

Album/Playlist
Mẹ Là Phật Sống - Huỳnh Nhật ThanhTrách Ai Vô Tâm - Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Intro Xin Thành Tâm Sám Hối Various Artists 111
02. Xin Thành Tâm Sám Hối Huỳnh Nhật Thanh 141
03. Intro Mẹ Là Phật Sống Various Artists 136
04. Mẹ Là Phật Sống Huỳnh Nhật Thanh 147
05. Intro Nguyện Tựa Ánh Từ Quang Various Artists 182
06. Nguyện Tựa Ánh Từ Quang Huỳnh Nhật Thanh 100
07. Intro Nhành Dương Cứu Khổ Various Artists 189
08. Nhành Dương Cứu Khổ Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi 100
09. Intro Một Kiếp Người Various Artists 105
10. Intro Trách Ai Vô tâm Various Artists 151
11. Trách Ai Vô Tâm Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi 129
12. Intro Nam Mô A Di Đà Phật Various Artists 114
13. Nam Mô A Di Đà Phật Huỳnh Nhật Thanh 140

Related Videos