http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHcmyZmspVmuuhDyZFJyFmkm -

Album/Playlist
Mẹ Là Phật Sống - Huỳnh Nhật ThanhNam Mô A Di Đà Phật - Huỳnh Nhật Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Intro Xin Thành Tâm Sám Hối Various Artists 112
02. Xin Thành Tâm Sám Hối Huỳnh Nhật Thanh 142
03. Intro Mẹ Là Phật Sống Various Artists 136
04. Mẹ Là Phật Sống Huỳnh Nhật Thanh 147
05. Intro Nguyện Tựa Ánh Từ Quang Various Artists 182
06. Nguyện Tựa Ánh Từ Quang Huỳnh Nhật Thanh 100
07. Intro Nhành Dương Cứu Khổ Various Artists 190
08. Nhành Dương Cứu Khổ Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi 100
09. Intro Một Kiếp Người Various Artists 105
10. Intro Trách Ai Vô tâm Various Artists 151
11. Trách Ai Vô Tâm Huỳnh Nhật Thanh ft. Mai Yến Chi 129
12. Intro Nam Mô A Di Đà Phật Various Artists 114
13. Nam Mô A Di Đà Phật Huỳnh Nhật Thanh 141

Related Videos