http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJHyZHaBJzLzzctZbcybHZG -

Album/Playlist
Tâm Sự Loài Chim Biển - Nhiều Ca SĩTâm Sự Loài Chim Biển ( Phần 1 ) - Minh Phụng ft. Minh Vương ft. Mỹ Châu ft. Phượng Liên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tâm Sự Loài Chim Biển ( Phần 1 ) Minh Phụng ft. Minh Vương ft. Mỹ Châu ft. Phượng Liên 649
02. Tâm Sự Loài Chim Biển ( Phần 2 ) Minh Phụng ft. Minh Vương ft. Mỹ Châu ft. Phượng Liên 445
03. Tâm Sự Loài Chim Biển ( Phần 3 ) Minh Phụng ft. Minh Vương ft. Mỹ Châu ft. Phượng Liên 358
04. Tâm Sự Loài Chim Biển ( Phần 4 ) Minh Phụng ft. Minh Vương ft. Mỹ Châu ft. Phượng Liên 416

Related Videos