http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZnNBiznLZZyLvJTFHLH -

Album/Playlist
Những Tình Khúc Nổi Tiếng - Various ArtistsNắng Chiều - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiếc Lá Cuối Cùng Various Artists 297
02. Cô Láng Giềng Various Artists 290
03. Con Thuyền Không Bến Various Artists 324
04. Dừng Bước Giang Hồ Various Artists 309
05. Mơ Khúc Tương Phùng Various Artists 368
06. Mộng Dưới Hoa Various Artists 303
07. Nắng Chiều Various Artists 315
08. Nửa Hồn Thương Đau Various Artists 290
09. Sầu Đông Various Artists 293
10. Suối Mơ Various Artists 296
11. Xóm Đêm Various Artists 284

Related Videos