http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxmyZnNBiznLZZyLvJTFHLH -

Album/Playlist
Những Tình Khúc Nổi Tiếng - Various ArtistsNắng Chiều - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiếc Lá Cuối Cùng Various Artists 302
02. Cô Láng Giềng Various Artists 291
03. Con Thuyền Không Bến Various Artists 326
04. Dừng Bước Giang Hồ Various Artists 311
05. Mơ Khúc Tương Phùng Various Artists 368
06. Mộng Dưới Hoa Various Artists 307
07. Nắng Chiều Various Artists 318
08. Nửa Hồn Thương Đau Various Artists 293
09. Sầu Đông Various Artists 295
10. Suối Mơ Various Artists 296
11. Xóm Đêm Various Artists 324

Related Videos