-

Album/Playlist
Tình Đất - Cẩm Tú Vol 2 - Cẩm TúNo. Song Title Singers Views
01. Câu Hát Bên Sông Cẩm Tú 272
02. Con Nhện Tìm Duyên Cẩm Tú 318
03. Gửi Về Quan Họ Cẩm Tú 190
04. Hạ Long Biển Nhớ Cẩm Tú 175
05. Lời Quê Cẩm Tú 205
06. Lời Ru Cẩm Tú 192
07. Sông Đợi Cẩm Tú 192
08. Tình Đất Cẩm Tú 181
09. Tình Ngay Lý Gian Cẩm Tú 220
10. Về Hội Lim Cẩm Tú 235

Related Videos