-

Album/Playlist
Tình Đất - Cẩm Tú Vol 2 - Cẩm TúNo. Song Title Singers Views
01. Câu Hát Bên Sông Cẩm Tú 260
02. Con Nhện Tìm Duyên Cẩm Tú 304
03. Gửi Về Quan Họ Cẩm Tú 173
04. Hạ Long Biển Nhớ Cẩm Tú 161
05. Lời Quê Cẩm Tú 193
06. Lời Ru Cẩm Tú 175
07. Sông Đợi Cẩm Tú 185
08. Tình Đất Cẩm Tú 172
09. Tình Ngay Lý Gian Cẩm Tú 204
10. Về Hội Lim Cẩm Tú 220

Related Videos