-

Album/Playlist
Tình Đất - Cẩm Tú Vol 2 - Cẩm TúNo. Song Title Singers Views
01. Câu Hát Bên Sông Cẩm Tú 258
02. Con Nhện Tìm Duyên Cẩm Tú 298
03. Gửi Về Quan Họ Cẩm Tú 164
04. Hạ Long Biển Nhớ Cẩm Tú 148
05. Lời Quê Cẩm Tú 188
06. Lời Ru Cẩm Tú 168
07. Sông Đợi Cẩm Tú 179
08. Tình Đất Cẩm Tú 168
09. Tình Ngay Lý Gian Cẩm Tú 200
10. Về Hội Lim Cẩm Tú 213

Related Videos