-

Album/Playlist
Tình Đất - Cẩm Tú Vol 2 - Cẩm TúNo. Song Title Singers Views
01. Câu Hát Bên Sông Cẩm Tú 268
02. Con Nhện Tìm Duyên Cẩm Tú 316
03. Gửi Về Quan Họ Cẩm Tú 188
04. Hạ Long Biển Nhớ Cẩm Tú 173
05. Lời Quê Cẩm Tú 203
06. Lời Ru Cẩm Tú 190
07. Sông Đợi Cẩm Tú 190
08. Tình Đất Cẩm Tú 178
09. Tình Ngay Lý Gian Cẩm Tú 218
10. Về Hội Lim Cẩm Tú 233

Related Videos