-

Album/Playlist
Tình Đất - Cẩm Tú Vol 2 - Cẩm TúNo. Song Title Singers Views
01. Câu Hát Bên Sông Cẩm Tú 265
02. Con Nhện Tìm Duyên Cẩm Tú 314
03. Gửi Về Quan Họ Cẩm Tú 185
04. Hạ Long Biển Nhớ Cẩm Tú 170
05. Lời Quê Cẩm Tú 200
06. Lời Ru Cẩm Tú 187
07. Sông Đợi Cẩm Tú 189
08. Tình Đất Cẩm Tú 176
09. Tình Ngay Lý Gian Cẩm Tú 215
10. Về Hội Lim Cẩm Tú 229

Related Videos