-

Album/Playlist
Tình Đất - Cẩm Tú Vol 2 - Cẩm TúNo. Song Title Singers Views
01. Câu Hát Bên Sông Cẩm Tú 275
02. Con Nhện Tìm Duyên Cẩm Tú 323
03. Gửi Về Quan Họ Cẩm Tú 193
04. Hạ Long Biển Nhớ Cẩm Tú 178
05. Lời Quê Cẩm Tú 208
06. Lời Ru Cẩm Tú 193
07. Sông Đợi Cẩm Tú 193
08. Tình Đất Cẩm Tú 184
09. Tình Ngay Lý Gian Cẩm Tú 222
10. Về Hội Lim Cẩm Tú 237

Related Videos