http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGcGyLGNzlupCSWykFJyDmkG -

Album/Playlist
Tình Đất - Cẩm Tú Vol 2 - Cẩm TúGửi Về Quan Họ - Cẩm Tú


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Câu Hát Bên Sông Cẩm Tú 271
02. Con Nhện Tìm Duyên Cẩm Tú 318
03. Gửi Về Quan Họ Cẩm Tú 190
04. Hạ Long Biển Nhớ Cẩm Tú 174
05. Lời Quê Cẩm Tú 204
06. Lời Ru Cẩm Tú 191
07. Sông Đợi Cẩm Tú 191
08. Tình Đất Cẩm Tú 181
09. Tình Ngay Lý Gian Cẩm Tú 219
10. Về Hội Lim Cẩm Tú 234

Related Videos