http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGcGyLGNzlupCSWykFJyDmkG -

Album/Playlist
Tình Đất - Cẩm Tú Vol 2 - Cẩm TúGửi Về Quan Họ - Cẩm Tú


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Câu Hát Bên Sông Cẩm Tú 267
02. Con Nhện Tìm Duyên Cẩm Tú 316
03. Gửi Về Quan Họ Cẩm Tú 187
04. Hạ Long Biển Nhớ Cẩm Tú 171
05. Lời Quê Cẩm Tú 201
06. Lời Ru Cẩm Tú 189
07. Sông Đợi Cẩm Tú 189
08. Tình Đất Cẩm Tú 178
09. Tình Ngay Lý Gian Cẩm Tú 217
10. Về Hội Lim Cẩm Tú 232

Related Videos