http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHcnTLmNzluQhWGtkbJyFHLG -

Album/Playlist
Tình Đất - Cẩm Tú Vol 2 - Cẩm TúTình Đất - Cẩm Tú


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Câu Hát Bên Sông Cẩm Tú 261
02. Con Nhện Tìm Duyên Cẩm Tú 307
03. Gửi Về Quan Họ Cẩm Tú 179
04. Hạ Long Biển Nhớ Cẩm Tú 164
05. Lời Quê Cẩm Tú 197
06. Lời Ru Cẩm Tú 178
07. Sông Đợi Cẩm Tú 187
08. Tình Đất Cẩm Tú 174
09. Tình Ngay Lý Gian Cẩm Tú 208
10. Về Hội Lim Cẩm Tú 224

Related Videos