http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHcnTLmNzluQhWGtkbJyFHLG -

Album/Playlist
Tình Đất - Cẩm Tú Vol 2 - Cẩm TúTình Đất - Cẩm Tú


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Câu Hát Bên Sông Cẩm Tú 259
02. Con Nhện Tìm Duyên Cẩm Tú 298
03. Gửi Về Quan Họ Cẩm Tú 164
04. Hạ Long Biển Nhớ Cẩm Tú 149
05. Lời Quê Cẩm Tú 189
06. Lời Ru Cẩm Tú 170
07. Sông Đợi Cẩm Tú 180
08. Tình Đất Cẩm Tú 170
09. Tình Ngay Lý Gian Cẩm Tú 201
10. Về Hội Lim Cẩm Tú 214

Related Videos