http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJGyLnNAbVNaxCtZDcyDnLH -

Album/Playlist
Shining Show 14 - Various ArtistsKhi Ta 20 - Bích Diễm


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biết Cách Nào Cho Quên Ưng Hoàng Phúc 214
02. Hoa Tàn Nam Hee 175
03. Khép Chặt Mi Uyên Trang 154
04. Khi Ta 20 Bích Diễm 211
05. Liên Khúc Whitney Houston Khánh Du 172
06. To Love You More Diễm Trinh 206
07. Trong Em Tình Vẫn Sáng Đan Vũ 169

Related Videos