http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGcnyLGsBEFNRxJyLDJyFHkH -

Album/Playlist
Người Ơi Hãy Chia Tay - Cẩm LyLỡ Duyên - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chỉ Còn Kỷ Niệm Cẩm Ly 529
02. Lần Đầu Nói Dối Cẩm Ly 389
03. Lỡ Duyên Cẩm Ly 455
04. Lời Chia Tay Cẩm Ly ft. Vân Quang Long 373
05. Mãi Mãi Cẩm Ly 326
06. Mong Chờ Cẩm Ly 361
07. Người Ơi Hãy Chia Tay Cẩm Ly 410
08. Thà Trắng Thà Đen Cẩm Ly 329
09. Tình Xa Ngàn Khơi Cẩm Ly 376
10. Vô Tình Cẩm Ly ft. Vân Quang Long 393

Related Videos