http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGcnyLGsBEFNRxJyLDJyFHkH -

Album/Playlist
Người Ơi Hãy Chia Tay - Cẩm LyLỡ Duyên - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chỉ Còn Kỷ Niệm Cẩm Ly 577
02. Lần Đầu Nói Dối Cẩm Ly 411
03. Lỡ Duyên Cẩm Ly 518
04. Lời Chia Tay Cẩm Ly ft. Vân Quang Long 394
05. Mãi Mãi Cẩm Ly 346
06. Mong Chờ Cẩm Ly 400
07. Người Ơi Hãy Chia Tay Cẩm Ly 443
08. Thà Trắng Thà Đen Cẩm Ly 361
09. Tình Xa Ngàn Khơi Cẩm Ly 403
10. Vô Tình Cẩm Ly ft. Vân Quang Long 458

Related Videos