http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGcnyLGsBEFNRxJyLDJyFHkH -

Album/Playlist
Người Ơi Hãy Chia Tay - Cẩm LyLỡ Duyên - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chỉ Còn Kỷ Niệm Cẩm Ly 565
02. Lần Đầu Nói Dối Cẩm Ly 404
03. Lỡ Duyên Cẩm Ly 509
04. Lời Chia Tay Cẩm Ly ft. Vân Quang Long 391
05. Mãi Mãi Cẩm Ly 342
06. Mong Chờ Cẩm Ly 391
07. Người Ơi Hãy Chia Tay Cẩm Ly 435
08. Thà Trắng Thà Đen Cẩm Ly 357
09. Tình Xa Ngàn Khơi Cẩm Ly 396
10. Vô Tình Cẩm Ly ft. Vân Quang Long 448

Related Videos