http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGcnyLnaBRbxnHQtZbJyFGZH -

Album/Playlist
Người Ơi Hãy Chia Tay - Cẩm LyThà Trắng Thà Đen - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chỉ Còn Kỷ Niệm Cẩm Ly 579
02. Lần Đầu Nói Dối Cẩm Ly 412
03. Lỡ Duyên Cẩm Ly 524
04. Lời Chia Tay Cẩm Ly ft. Vân Quang Long 394
05. Mãi Mãi Cẩm Ly 348
06. Mong Chờ Cẩm Ly 401
07. Người Ơi Hãy Chia Tay Cẩm Ly 443
08. Thà Trắng Thà Đen Cẩm Ly 362
09. Tình Xa Ngàn Khơi Cẩm Ly 403
10. Vô Tình Cẩm Ly ft. Vân Quang Long 459

Related Videos