http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJGyZHNBRDJnmXyLbxybHLm -

Album/Playlist
Người Ơi Hãy Chia Tay - Cẩm LyTình Xa Ngàn Khơi - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chỉ Còn Kỷ Niệm Cẩm Ly 529
02. Lần Đầu Nói Dối Cẩm Ly 390
03. Lỡ Duyên Cẩm Ly 456
04. Lời Chia Tay Cẩm Ly ft. Vân Quang Long 374
05. Mãi Mãi Cẩm Ly 326
06. Mong Chờ Cẩm Ly 361
07. Người Ơi Hãy Chia Tay Cẩm Ly 413
08. Thà Trắng Thà Đen Cẩm Ly 330
09. Tình Xa Ngàn Khơi Cẩm Ly 378
10. Vô Tình Cẩm Ly ft. Vân Quang Long 395

Related Videos