http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJGyZHNBRDJnmXyLbxybHLm -

Album/Playlist
Người Ơi Hãy Chia Tay - Cẩm LyTình Xa Ngàn Khơi - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chỉ Còn Kỷ Niệm Cẩm Ly 545
02. Lần Đầu Nói Dối Cẩm Ly 397
03. Lỡ Duyên Cẩm Ly 488
04. Lời Chia Tay Cẩm Ly ft. Vân Quang Long 383
05. Mãi Mãi Cẩm Ly 335
06. Mong Chờ Cẩm Ly 373
07. Người Ơi Hãy Chia Tay Cẩm Ly 423
08. Thà Trắng Thà Đen Cẩm Ly 345
09. Tình Xa Ngàn Khơi Cẩm Ly 387
10. Vô Tình Cẩm Ly ft. Vân Quang Long 426

Related Videos