http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyZGsBivxGmcTkFJyDmkm -

Album/Playlist
Người Ơi Hãy Chia Tay - Cẩm LyVô Tình - Cẩm Ly ft. Vân Quang Long


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chỉ Còn Kỷ Niệm Cẩm Ly 575
02. Lần Đầu Nói Dối Cẩm Ly 410
03. Lỡ Duyên Cẩm Ly 515
04. Lời Chia Tay Cẩm Ly ft. Vân Quang Long 394
05. Mãi Mãi Cẩm Ly 345
06. Mong Chờ Cẩm Ly 400
07. Người Ơi Hãy Chia Tay Cẩm Ly 440
08. Thà Trắng Thà Đen Cẩm Ly 359
09. Tình Xa Ngàn Khơi Cẩm Ly 402
10. Vô Tình Cẩm Ly ft. Vân Quang Long 454

Related Videos