http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyZGsBivxGmcTkFJyDmkm -

Album/Playlist
Người Ơi Hãy Chia Tay - Cẩm LyVô Tình - Cẩm Ly ft. Vân Quang Long


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chỉ Còn Kỷ Niệm Cẩm Ly 539
02. Lần Đầu Nói Dối Cẩm Ly 396
03. Lỡ Duyên Cẩm Ly 475
04. Lời Chia Tay Cẩm Ly ft. Vân Quang Long 381
05. Mãi Mãi Cẩm Ly 333
06. Mong Chờ Cẩm Ly 369
07. Người Ơi Hãy Chia Tay Cẩm Ly 419
08. Thà Trắng Thà Đen Cẩm Ly 339
09. Tình Xa Ngàn Khơi Cẩm Ly 385
10. Vô Tình Cẩm Ly ft. Vân Quang Long 415

Related Videos