http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyZGsBivxGmcTkFJyDmkm -

Album/Playlist
Người Ơi Hãy Chia Tay - Cẩm LyVô Tình - Cẩm Ly ft. Vân Quang Long


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chỉ Còn Kỷ Niệm Cẩm Ly 557
02. Lần Đầu Nói Dối Cẩm Ly 402
03. Lỡ Duyên Cẩm Ly 502
04. Lời Chia Tay Cẩm Ly ft. Vân Quang Long 387
05. Mãi Mãi Cẩm Ly 339
06. Mong Chờ Cẩm Ly 383
07. Người Ơi Hãy Chia Tay Cẩm Ly 430
08. Thà Trắng Thà Đen Cẩm Ly 352
09. Tình Xa Ngàn Khơi Cẩm Ly 390
10. Vô Tình Cẩm Ly ft. Vân Quang Long 439

Related Videos