http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxmtLGslSuQQCCykvJyFmkn -

Album/Playlist
Thy Dung- Người Ấy - Thy DungDấu Yêu Xưa - Thy Dung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Là Nắng Sớm Thy Dung 162
02. Cánh Chim Trên Sóng Thy Dung 160
03. Dấu Vết Tình Yêu Thy Dung 99
04. Dấu Yêu Xưa Thy Dung 147
05. Gọi Anh Trong Mưa Thy Dung 89
06. Đêm Nhớ Anh Thy Dung 106
07. Người Ấy Thy Dung 110
08. Nhạc Khúc Cho Tình Yêu Thy Dung 98
09. Đợi Anh Thy Dung 96
10. Trái Tim Lạ Lùng Thy Dung 84

Related Videos