http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxmtLGslSuQQCCykvJyFmkn -

Album/Playlist
Thy Dung- Người Ấy - Thy DungDấu Yêu Xưa - Thy Dung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Là Nắng Sớm Thy Dung 168
02. Cánh Chim Trên Sóng Thy Dung 180
03. Dấu Vết Tình Yêu Thy Dung 103
04. Dấu Yêu Xưa Thy Dung 162
05. Gọi Anh Trong Mưa Thy Dung 110
06. Đêm Nhớ Anh Thy Dung 124
07. Người Ấy Thy Dung 118
08. Nhạc Khúc Cho Tình Yêu Thy Dung 122
09. Đợi Anh Thy Dung 110
10. Trái Tim Lạ Lùng Thy Dung 104

Related Videos