http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxmtLGslSuQQCCykvJyFmkn -

Album/Playlist
Thy Dung- Người Ấy - Thy DungDấu Yêu Xưa - Thy Dung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Là Nắng Sớm Thy Dung 159
02. Cánh Chim Trên Sóng Thy Dung 153
03. Dấu Vết Tình Yêu Thy Dung 97
04. Dấu Yêu Xưa Thy Dung 143
05. Gọi Anh Trong Mưa Thy Dung 84
06. Đêm Nhớ Anh Thy Dung 105
07. Người Ấy Thy Dung 105
08. Nhạc Khúc Cho Tình Yêu Thy Dung 94
09. Đợi Anh Thy Dung 83
10. Trái Tim Lạ Lùng Thy Dung 82

Related Videos