http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxmtLGslSuQQCCykvJyFmkn -

Album/Playlist
Thy Dung- Người Ấy - Thy DungDấu Yêu Xưa - Thy Dung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Là Nắng Sớm Thy Dung 164
02. Cánh Chim Trên Sóng Thy Dung 168
03. Dấu Vết Tình Yêu Thy Dung 101
04. Dấu Yêu Xưa Thy Dung 150
05. Gọi Anh Trong Mưa Thy Dung 98
06. Đêm Nhớ Anh Thy Dung 113
07. Người Ấy Thy Dung 116
08. Nhạc Khúc Cho Tình Yêu Thy Dung 110
09. Đợi Anh Thy Dung 101
10. Trái Tim Lạ Lùng Thy Dung 92

Related Videos