http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTLHNdiNhLWRyZFJTFmLn -

Album/Playlist
Tình Còn Trong Mắt - Various ArtistsMộng Tình Không - Duy Quang


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Trăng Khuyết Nam Khánh 467
02. Trách Con Đò Ngang Hương Lan 414
03. Tình Còn Trong Mắt Giang Hồng Ngọc 458
04. Tìm Nhau Hương Lan 425
05. Dường Như Quỳnh Lan 419
06. Mộng Tình Không Duy Quang 365
07. Lạnh Hơn Mùa Đông Tóc Tiên 434
08. Hạnh Phúc Giữa Đời Mây Trắng 462

Related Videos