http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnxHtZHNViNgkhbTLFJyvnkH -

Album/Playlist
Tình Còn Trong Mắt - Various ArtistsTìm Nhau - Hương Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Trăng Khuyết Nam Khánh 464
02. Trách Con Đò Ngang Hương Lan 411
03. Tình Còn Trong Mắt Giang Hồng Ngọc 456
04. Tìm Nhau Hương Lan 423
05. Dường Như Quỳnh Lan 417
06. Mộng Tình Không Duy Quang 360
07. Lạnh Hơn Mùa Đông Tóc Tiên 431
08. Hạnh Phúc Giữa Đời Mây Trắng 456

Related Videos