http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHJnTkGNlDhNlGXykFJyFHLG -

Album/Playlist
Liên Khúc Tình - Minh Tuyết ft. Johnny Dũng ft. Tú QuyênLiên Khúc: Xin Mưa Ngừng Rơi, Kiếp Ve Sầu - Minh Tuyết ft. Johnny Dũng ft. Tú Quyên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Liên Khúc: Mưa Phi Trường, Con Gái Bây Giờ Minh Tuyết ft. Johnny Dũng ft. Tú Quyên 418
02. Liên Khúc: Tình Đơn Phương, Tình Mộng Mơ Minh Tuyết ft. Johnny Dũng ft. Tú Quyên 430
03. Liên Khúc: Xin Mưa Ngừng Rơi, Kiếp Ve Sầu Minh Tuyết ft. Johnny Dũng ft. Tú Quyên 279
04. Liên Khúc: Yêu Nhau Ghét Nhau, Trống Vắng Minh Tuyết ft. Johnny Dũng ft. Tú Quyên 259

Related Videos